• Heb je vragen?

  +971 58 591 1331

  Privacybeleid

  This privacy policy applies between you, the User of this Website, and Exitax FZCO, the owner and provider of this Website. Exitax FZCO  takes the privacy of your information very seriously. This privacy policy applies to our use of any and all Data collected by us or provided by you in relation to your use of the Website.

  Dit privacybeleid moet worden gelezen naast en in aanvulling op onze Algemene voorwaarden, die te vinden zijn op: 

  Algemene Voorwaarden

  Lees dit privacybeleid zorgvuldig door.

  Definities en interpretatie
  1. In this privacy policy, the following definitions are used: 
  Gegevens collectively all information that you submit to Exitax FZCO via the Website. This definition incorporates, where applicable, the definitions provided in the Data Protection Laws;
  Cookies een klein tekstbestand dat door deze Website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van de Website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de Website gebruikt. Details over de cookies die door deze Website worden gebruikt, worden uiteengezet in de onderstaande clausule (Cookies);
  Wetten gegevensbescherming alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de GDPR en alle nationale implementerende en aanvullende wetten, voorschriften en secundaire wetgeving;
  Exitax FZCO we  or us Exitax FZCO, a company incorporated in Dubai, UAE with registered number 29052 whose registered office is at One by Omniyat, No. 06, 18th Floor, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
  Cookiewetgeving van de VAE, het VK en de EU de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, zoals gewijzigd door de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011 & de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2018;
  Gebruiker of jij any third party that accesses the Website and is not either (i) employed by Exitax FZCO and acting in the course of their employment or (ii) engaged as a consultant or otherwise providing services to Exitax FZCO and accessing the Website in connection with the provision of such services; and
  Website the website that you are currently using, www.exitax.com, and any sub-domains of this site unless expressly excluded by their own terms and conditions.
  1. In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:
   1. het enkelvoud omvat het meervoud en omgekeerd;
   2. Verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen zijn verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen van dit privacybeleid;
   3. een verwijzing naar een persoon omvat bedrijven, ondernemingen, overheidsinstanties, trusts en partnerschappen;
   4. Met "inclusief" wordt bedoeld "inclusief zonder beperking";
   5. Verwijzingen naar wettelijke bepalingen omvatten ook wijzigingen of aanpassingen daarvan;
   6. de koppen en subkoppen maken geen deel uit van dit privacybeleid.
  Toepassingsgebied van dit privacybeleid
  1. This privacy policy applies only to the actions of Exitax FZCO and Users with respect to this Website. It does not extend to any websites that can be accessed from this Website including, but not limited to, any links we may provide to social media websites.
  2. For purposes of the applicable Data Protection Laws, Exitax FZCO is the “data controller”. This means that Exitax FZCO determines the purposes for which, and the manner in which, your Data is processed.
  Verzamelde gegevens
  1. Wij kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:
   1. naam;
   2. geslacht;
   3. functietitel;
   4. contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
  2. in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.
  Hoe we gegevens verzamelen
  1. We verzamelen gegevens op de volgende manieren:
   1. de gegevens door u aan ons zijn gegeven; en
   2. gegevens worden automatisch verzameld.
  Gegevens die door u aan ons zijn verstrekt
  1. Exitax FZCO will collect your Data in a number of ways, for example:
   1. wanneer u contact met ons opneemt via de Website, per telefoon, post, e-mail of op enige andere wijze;
   2. wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze producten/diensten te ontvangen;
   3. wanneer u onze diensten gebruikt;
  2. in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.
  Gegevens die automatisch worden verzameld
  1. Voor zover u de Website bezoekt, verzamelen wij uw Gegevens automatisch, bijvoorbeeld:
   1. verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw bezoek aan de Website. Deze informatie helpt ons de inhoud en navigatie van de Website te verbeteren en omvat uw IP-adres, de datum, tijdstippen en frequentie waarmee u de Website bezoekt en de manier waarop u de inhoud gebruikt en ermee interageert.
   2. verzamelen wij uw Gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen van uw browser. Voor meer informatie over cookies en hoe we ze gebruiken op de Website, zie het gedeelte "Cookies" hieronder.
  Ons gebruik van gegevens
  1. Wij kunnen alle of een deel van de bovenstaande Gegevens van tijd tot tijd nodig hebben om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze Website. Specifiek kunnen Gegevens door ons worden gebruikt om de volgende redenen:
   1. verbetering van onze producten / diensten;
   2. verzending per e-mail van marketingmateriaal dat voor u interessant kan zijn;
  2. in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.
  3. Wij kunnen uw Gegevens gebruiken voor de bovenstaande doeleinden indien wij dit noodzakelijk achten voor onze legitieme belangen. Als u hier niet tevreden mee bent, hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken (zie het gedeelte "Uw rechten" hieronder).
  4. Voor de levering van direct marketing aan u via e-mail hebben we uw toestemming nodig, via een opt-in of soft-opt-in:
   1. Soft opt-in" toestemming is een specifieke vorm van toestemming die van toepassing is wanneer u al eerder contact met ons hebt gehad (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om meer informatie te vragen over een bepaald product of een bepaalde dienst en wij soortgelijke producten of diensten op de markt brengen). Bij "soft opt-in" toestemming gaan we ervan uit dat uw toestemming gegeven is, tenzij u zich afmeldt.
   2. voor andere vormen van e-marketing moeten we uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen; dat wil zeggen dat u een positieve en bevestigende handeling moet verrichten wanneer u toestemming geeft door bijvoorbeeld een vakje aan te vinken dat wij u ter beschikking stellen.
   3. Als u niet tevreden bent met onze benadering van marketing, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Om te weten te komen hoe u uw toestemming kunt intrekken, zie het gedeelte "Uw rechten" hieronder.
  5. Wanneer u zich bij ons registreert en een account aanmaakt om onze diensten te ontvangen, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.
  6. We may use your Data to show you Exitax FZCO adverts and other content on other websites. If you do not want us to use your data to show you Exitax FZCO adverts and other content on other websites, please turn off the relevant cookies (please refer to the section headed “Cookies” below).
  Gegevens veilig houden
  1. We gebruiken technische en organisatorische maatregelen om uw Gegevens te beschermen, bijvoorbeeld:
   1. De toegang tot uw account wordt geregeld door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek voor u is.
   2. We slaan uw gegevens op beveiligde servers op.
  2. Technische en organisatorische maatregelen omvatten maatregelen om vermoedelijke gegevensschendingen aan te pakken. Als u misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang tot uw Gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres: [e-mailadres van de eigenaar van de website].
  3. Wilt u gedetailleerde informatie van Get Safe Online over hoe u uw informatie en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, ga dan naar http://www.getsafeonline.org. Get Safe Online wordt ondersteund door HM Government en vooraanstaande bedrijven.
  Bewaren van gegevens
  1. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is, bewaren we uw gegevens alleen op onze systemen voor de periode die nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of totdat u verzoekt om de gegevens te verwijderen.
  2. Zelfs als we uw Gegevens verwijderen, kunnen ze blijven bestaan op back-up- of archiefmedia voor wettelijke, fiscale of regelgevende doeleinden.
  Uw rechten
  1. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens:
   1. Recht op toegang - het recht om op elk moment (i) kopieën te vragen van de informatie die wij over u bewaren, of (ii) dat wij dergelijke informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als wij u toegang verlenen tot de informatie die wij over u bewaren, zullen wij u hiervoor geen kosten in rekening brengen, tenzij uw verzoek "kennelijk ongegrond of buitensporig" is. Als het ons wettelijk is toegestaan om dit te doen, kunnen we uw verzoek weigeren. Als we uw verzoek weigeren, zullen we u vertellen waarom.
   2. Recht op correctie - het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
   3. Recht op wissen - het recht om te verzoeken dat wij uw Gegevens wissen of verwijderen uit onze systemen.
   4. Recht om ons gebruik van uw Gegevens te beperken - het recht om ons te "blokkeren" in het gebruik van uw Gegevens of om de manier waarop we uw Gegevens kunnen gebruiken te beperken.
   5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid - het recht om te vragen dat we uw gegevens verplaatsen, kopiëren of overdragen.
   6. Recht om bezwaar te maken - het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Gegevens, inclusief wanneer we deze gebruiken voor onze legitieme belangen.
  2. Neem contact met ons op via dit e-mailadres als u vragen wilt stellen, een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen of uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens wilt intrekken (wanneer toestemming onze rechtsgrondslag is voor de verwerking van uw gegevens): info@exitax.com 
  3. Als u niet tevreden bent over de manier waarop een klacht die u indient met betrekking tot uw Gegevens door ons wordt afgehandeld, kunt u uw klacht mogelijk voorleggen aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. 
  4. Het is belangrijk dat de gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als je gegevens veranderen gedurende de periode dat we ze bewaren.
  Koppelingen naar andere websites
  1. Deze Website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd het privacybeleid of de privacyverklaring van andere websites te lezen voordat u er gebruik van maakt.
  Veranderingen in bedrijfseigendom en controle
  1. Exitax FZCO may, from time to time, expand or reduce our business and this may involve the sale and/or the transfer of control of all or part of Exitax FZCO. Data provided by Users will, where it is relevant to any part of our business so transferred, be transferred along with that part and the new owner or newly controlling party will, under the terms of this privacy policy, be permitted to use the Data for the purposes for which it was originally supplied to us.
  2. We kunnen ook gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel ervan.
  3. In de bovenstaande gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.
  Cookies
  1. This Website may place and access certain Cookies on your computer. Exitax FZCO uses Cookies to improve your experience of using the Website and to improve our range of services.  Exitax FZCO has carefully chosen these Cookies and has taken steps to ensure that your privacy is protected and respected at all times.
  2. Alle door deze Website gebruikte Cookies worden gebruikt in overeenstemming met de huidige UAE, UK en EU Cookie Wetgeving.
  3. Before the Website places Cookies on your computer, you will be presented with a message bar requesting your consent to set those Cookies. By giving your consent to the placing of Cookies, you are enabling Exitax FZCO to provide a better experience and service to you. You may, if you wish, deny consent to the placing of Cookies; however certain features of the Website may not function fully or as intended.
  4. Deze Website kan de volgende cookies plaatsen:
  Type cookie Doel
  Strikt noodzakelijke cookies Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde gedeelten van onze website, een winkelwagentje kunt gebruiken of gebruik kunt maken van e-factureringsdiensten.
  Analytische/prestatiecookies Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de werking van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
  Functionele cookies Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Hierdoor kunnen wij onze inhoud voor u personaliseren, u bij uw naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio). Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met het plaatsen van functionele cookies.
  Gerichte cookies Deze cookies registreren je bezoek aan onze website, de pagina's die je hebt bezocht en de links die je hebt gevolgd. We gebruiken deze informatie om onze website en de daarop getoonde advertenties relevanter te maken voor uw interesses. Voor dit doel kunnen we deze informatie ook delen met derden.
  1. U vindt een lijst met cookies die we gebruiken in het cookiesoverzicht.
  2. You can choose to enable or disable Cookies in your internet browser. By default, most internet browsers accept Cookies but this can be changed. For further details, please see the help menu in your internet browser. You can switch off  Cookies at any time, however, you may lose any information that enables you to access the Website more quickly and efficiently.
  3. U kunt er te allen tijde voor kiezen om Cookies te verwijderen; u kunt echter alle informatie kwijtraken die u in staat stelt om de Website sneller en efficiënter te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, personalisatie-instellingen.
  4. Wij raden u aan ervoor te zorgen dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u niet zeker weet hoe u uw privacyinstellingen moet aanpassen.
  5. Raadpleeg aboutcookies.org voor meer algemene informatie over cookies, inclusief hoe u ze kunt uitschakelen. U vindt hier ook meer informatie over het verwijderen van cookies van uw computer.
  Algemeen
  1. U mag uw rechten onder dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. Wij kunnen onze rechten onder dit privacybeleid overdragen wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet zullen worden aangetast.
  2. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd, en worden de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit privacybeleid niet aangetast.
  3. Tenzij anders overeengekomen, zal geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel.
  4. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse en Welshe rechtbanken.
  Wijzigingen in dit privacybeleid
  1. Exitax FZCO reserves the right to change this privacy policy as we may deem necessary from time to time or as may be required by law. Any changes will be immediately posted on the Website and you are deemed to have accepted the terms of the privacy policy on your first use of the Website following the alterations.

   You may contact Exitax FZCO by email at info@exitax.com

  Dit privacybeleid is opgesteld op 24 mei 2023.

  Cookies

  Hieronder vindt u een lijst met cookies die we gebruiken. We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat deze volledig en actueel is, maar als je denkt dat we een cookie over het hoofd hebben gezien of dat er een discrepantie is, laat het ons dan weten.

  Strikt noodzakelijk

  We gebruiken de volgende strikt noodzakelijke cookies:

  Functionaliteit

  We gebruiken de volgende functionele cookies:

  Beschrijving Doel
  We gebruiken deze cookie om uw computer te identificeren en verkeerspatronen op onze website te analyseren. Google - AnalyticsCalendly

  Analytisch/prestaties

  We use the following analytical/performance cookies:

  Beschrijving Doel
  We gebruiken deze cookie om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Doubleclick.net

  Gericht op

  We gebruiken de volgende targeting cookies:

  Beschrijving Doel
  We gebruiken deze cookie om u advertenties te kunnen tonen terwijl u onze website en andere websites op internet bezoekt. Targeting cookies, Google Analytics.