• Heb je vragen?

  +971 58 591 1331

  Op 31 januari 2022 kondigde het Ministerie van Financiën (MoF) de invoering van een nieuw federaal vennootschapsbelastingsysteem aan. Dit systeem zal ingaan op 1 juli 2023 of 1 januari 2024, afhankelijk van het boekjaar van het bedrijf.

  Wat betekent de term "federale vennootschapsbelasting"? 

  Een federale vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven op de winst of het vermogen van een bedrijf en andere soortgelijke entiteiten. Deze belastingen worden geheven op het belastbare inkomen van een bedrijf. Net zoals individuen inkomstenbelasting betalen, betalen bedrijven vennootschapsbelasting. Veel landen hebben dergelijke belastingen ingevoerd op zowel nationaal als staatsniveau.

  Hoe wordt de vennootschapsbelasting berekend? 

  Vennootschapsbelasting wordt berekend op basis van het netto-inkomen of belastbaar inkomen van een bedrijf. Netto-inkomen staat ook bekend als nettowinst of nettowinst. Het proces omvat de berekening van alle inkomsten uit verschillende inkomstenstromen. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met kosten, waaronder bedrijfskosten, afschrijvingen, rente op leningen en andere kosten die door het bedrijf worden gedragen.

  Is er een federale vennootschapsbelasting van toepassing in de Verenigde Arabische Emiraten? 

  Momenteel bestaat er geen federale vennootschapsbelasting in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De vennootschapsbelasting wordt bepaald op basis van een territoriaal kader en wordt beïnvloed door belastingverordeningen die door de overheid van elk emiraat afzonderlijk worden uitgevaardigd. De VAE bestaat uit zeven emiraten. De tarieven van de vennootschapsbelasting verschillen aanzienlijk en variëren van 10 procent in Qatar tot 20 procent in Saoedi-Arabië, met tarieven van 15 procent in Oman en Koeweit.

  Op 31 januari 2022 kondigde het Ministerie van Financiën (MoF) de invoering van een nieuw federaal vennootschapsbelastingsysteem aan. Dit systeem zal ingaan op 1 juli 2023 of 1 januari 2024, afhankelijk van het boekjaar van het bedrijf. Bedrijven zullen zich moeten registreren zodra het ministerie van Financiën het registratieproces en de doorlopende nalevingsverplichtingen bekendmaakt.

  Wat is het tarief van de nieuwe vennootschapsbelasting in de VAE? 

  Het nieuwe vennootschapsbelastingtarief in de VAE is vastgesteld op 9 procent, met uitzonderingen. Bedrijven met een netto-inkomen of belastbaar inkomen van AED 375.000 of meer zullen worden getroffen door deze nieuwe belasting. Voor kleine bedrijven met een belastbaar inkomen van minder dan AED 375.000 blijft het belastingtarief 0 procent.

  Welke voorwaarden zijn nodig om te voldoen aan de nieuwe vennootschapsbelasting? 

  De nieuwe wet op de vennootschapsbelasting stelt voor om de nettowinstpositie uit de jaarrekeningen van bedrijven te gebruiken als uitgangspunt voor het bepalen van het belastbaar inkomen. Belangrijke documenten zoals financiële rapporten, financiële overzichten en boekhoudkundige documenten zullen cruciaal zijn voor deze beoordeling.

  Zijn er uitzonderingen op de nieuwe vennootschapsbelasting? 

  Hoewel de VAE een federale belasting hebben ingevoerd die van toepassing is op alle zakelijke en commerciële activiteiten in de zeven emiraten, zijn er enkele vrijstellingen, waaronder:Bedrijven die zich bezighouden met de winning van natuurlijke hulpbronnen blijven onderworpen aan de belastingverordeningen die zijn uitgevaardigd door de respectieve emiraten.Bedrijven die geregistreerd zijn in vrijhandelszones zijn vrijgesteld, mits ze zich houden aan de wettelijke vereisten en geen zaken doen op het vasteland van de VAE. Individuele inkomsten zijn uitgesloten, tenzij deze voortkomen uit zaken, commerciële activiteiten, professionele verplichtingen, freelancen of andere economisch gerelateerde activiteiten waarvoor een vergunning of licentie vereist is.Inkomsten uit investeringen in onroerend goed zijn uitgesloten als ze persoonlijk worden gedaan en niet als een bedrijf waarvoor een commerciële licentie vereist is.Inkomsten, vermogenswinsten en dividenden uit persoonlijke beleggingen in aandelen en effecten zijn ook uitgesloten.Winsten en rente van deposito's en spaarrekeningen zijn niet onderworpen aan deze belasting.

  Welke doelstellingen liggen ten grondslag aan de implementatie van de nieuwe vennootschapsbelasting? 

  De doelstellingen van de nieuwe vennootschapsbelasting in de VAE zijn onder andere:

 • Het vestigen van de VAE als een wereldwijde hub voor zaken en investeringen.Het stimuleren van ontwikkeling en transformatie om strategische doelen te bereiken.Het versterken van de toewijding van de VAE aan internationale fiscale transparantienormen en de controle op schadelijke belastingpraktijken.
 • Hoeveel verschillende niveaus zijn er in de structuur van de vennootschapsbelasting? 

  Volgens het ministerie van Financiën zijn de nieuwe vennootschapsbelastingtarieven als volgt:

 • 0 procent voor belastbaar inkomen tot AED 375.000.9 procent voor belastbaar inkomen boven AED 375.000.Er zal een apart belastingtarief gelden voor grote multinationale ondernemingen die voldoen aan specifieke criteria die zijn uiteengezet in de tweede pijler van het Base Erosion and Profit Shifting Project van de OESO.
 • Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de nieuwe vennootschapsbelasting? 

  De administratie, inning en handhaving van de nieuwe vennootschapsbelasting zullen onder toezicht staan van de Federale Belastingdienst (FTA).

  Moeten buitenlandse entiteiten of personen de nieuwe vennootschapsbelasting betalen?

  Buitenlandse bedrijven en personen zullen worden onderworpen aan de nieuwe vennootschapsbelasting in de VAE als ze lopende of regelmatige zakelijke activiteiten uitvoeren of handel drijven in het land.

  Is het inkomen van buitenlandse investeerders onderworpen aan de nieuwe vennootschapsbelasting? 

  Inkomsten van buitenlandse investeerders uit dividenden, rente, royalty's, vermogenswinsten en andere beleggingsopbrengsten zullen niet onderworpen zijn aan de nieuwe vennootschapsbelasting.

  Welk vennootschapsbelastingtarief is van toepassing op entiteiten die gevestigd zijn in vrije zones? 

  Entiteiten die gevestigd zijn in vrije zones en aan specifieke voorwaarden voldoen, worden gecategoriseerd als 'Gekwalificeerde Personen in Vrije Zone' en krijgen te maken met de volgende vennootschapsbelastingtarieven: 0 procent op kwalificerend inkomen9 procent op belastbaar inkomen dat niet voldoet aan de criteria voor kwalificerend inkomen.

  Wat wordt bedoeld met de term "Belastingperiode"? 

  Aangezien de vennootschapsbelasting op jaarbasis wordt geheven, is het cruciaal om de 'Belastingperiode' te specificeren. Normaal gesproken valt de belastingperiode samen met het Gregoriaanse kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december), tenzij een bedrijf een andere periode van 12 maanden hanteert voor het opstellen van de jaarrekening. Als het boekjaar van een bedrijf bijvoorbeeld begint op 1 april, dan loopt de belastingperiode van 1 april tot 31 maart.

  Is het nodig om naast btw ook vennootschapsbelasting uit de VAE te betalen? 

  Bedrijven die geregistreerd zijn voor de btw moeten afzonderlijk btw en vennootschapsbelasting betalen. Als een bedrijf niet is geregistreerd voor de btw, kan het nog steeds verplicht zijn om federale vennootschapsbelasting te betalen.

  Kunnen btw-betalingen worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting in de VAE? 

  Alleen voorbelasting die niet kan worden teruggevorderd, kan worden afgetrokken voor vennootschapsbelastingdoeleinden. Anders hebben btw-lasten en -uitgaven geen invloed op de berekening van het belastbaar inkomen.

  Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op de invoering van de federale vennootschapsbelasting in de VAE? 

  Om zich voor te bereiden op de vennootschapsbelasting in de VAE kunnen bedrijven de volgende stappen ondernemen:

  • Inzicht krijgen in de wetgeving op het gebied van vennootschapsbelasting en ondersteunende informatie die beschikbaar is op de officiële websites van het ministerie van Financiën en de federale belastingdienst.

  • De bedrijfsverplichtingen voor het bedrijf evalueren, waaronder bepalen of registratie voor de vennootschapsbelasting van de VAE nodig is, de boekhoud- of belastingperiode identificeren, de deadlines voor het indienen van aangiften voor de vennootschapsbelasting begrijpen en de benodigde documenten en toepassingen bepalen.

  • Herkennen hoe de vennootschapsbelasting in de VAE van invloed kan zijn op de verplichtingen van het bedrijf in het kader van overeenkomsten met klanten en leveranciers.

  • Zorgen voor het bijhouden van de nodige financiële informatie en bescheiden voor de vennootschapsbelasting in de VAE.

  • Blijf op de hoogte door regelmatig officiële websites te raadplegen voor de meest recente informatie en richtlijnen.Leer het bedrijfsteam over de toepasbaarheid van vennootschapsbelasting en de implicaties ervan.

  • Gebruik boekhoud- of bedrijfssoftware om de bedrijfsbehoeften en vereisten voor vennootschapsbelasting te beheren.


  Auteur

  Laat een reactie achter